Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży działki niezabudowanej nr 25, położonej w obrębie 12 miasta Pyrzyce, stanowiącej włas


Uchwała Nr XIII/94/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży działki niezabudowanej nr 25, położonej w obrębie 12 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, nr 142, poz.1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XL/446/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2002r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 25 o powierzchni 0,2668 ha, położonej w obrębie 12 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:07:45