Uchwała Nr XIII/95/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/95/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113 , poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717) w związku z art. 13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. nr 46, poz.543, z 2001r. nr 129, poz.1447, nr 154, poz.1800, z 2002r. nr 25, poz.253, nr 74 poz. 676, nr 113, poz.984, nr 126, poz.1070, nr 130, poz.1112, nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058, z 2003r. nr 1, poz.15, nr 80, poz.717, poz.720, poz.721) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 3/4 .

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:08:18