Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży udziałów w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/96/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie sprzedaży udziałów w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, nr 142, poz.1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717) w związku z art.13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543, z 2001r. nr 129, poz.1447, nr 154, poz.1800, z 2002r. nr 25, poz.253, nr 74, poz.676 , nr 113, poz.984, nr 126, poz.1070, nr 130, poz. 1112, nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058, z 2003r. nr 1, poz.15, nr 80, poz.717, 720, 721) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż , w drodze przetargu ograniczonego do najemcy, udziałów 22/100 w budynku mieszkalnym i 19/100 w gruncie stanowiącym zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 225 o pow.0,0627 ha położona w obrębie wsi Turze Gmina Pyrzyce.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:09:05