Sesja XLI 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/344/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku mieszkalnym ul. Główna nr 33 w Mielęcinie położonego na działce nr 126 obręb Mielęcin, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 2017-10-24 12:12:35
Uchwała Nr XLI/348/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-10-24 10:31:31
Uchwała Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego ,,JAKOSS" Pyrzyce w Pyrzycach 2017-10-24 10:30:01
Uchwała Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 2017-10-24 10:28:58
Uchwała Nr XLI/345/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-10-24 10:26:50
Uchwała Nr XLI/343/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-10-24 10:25:31
Uchwała Nr XLI/342/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2017-10-24 10:23:36
Uchwała Nr XLI/341/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2017-10-24 10:22:08
Uchwała Nr XLI/340/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r.w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem i gminą Pyrzyce a miastem i gminą Ueckermünde 2017-10-24 10:20:46
Uchwała Nr XLI/339/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia " Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce" 2017-10-24 10:18:27
Uchwała Nr XLI/338/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-10-24 10:16:02