Uchwała Nr XIII/100/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży działki zabudowanej numer 419/1


Uchwała Nr XIII/100/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie sprzedaży działki zabudowanej numer 419/1

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1591, z 2002r, nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce do sprzedaży działki nr 419/1 o powierzchni 0,1004 ha, zabudowanej budynkiem stolarni, położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce przy ul.Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w trybie art.231 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 2.Traci moc uchwała Nr XI/83/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:10:24