Uchwała Nr XIII/101/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2003r.w sprawie sprzedaży działki zabudowanej numer 289


Uchwała Nr XIII/101/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie sprzedaży działki zabudowanej numer 289

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 ,poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce do sprzedaży działki nr 289 o powierzchni 0,0873 ha, zabudowanej budynkiem hali sportowej, położonej w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul.Jana Pawła II, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:10:44