Uchwała Nr XIII/102/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2003r.w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIII/102/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2003r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Żabów gm. Pyrzyce, oznaczonej nr 5/39 o pow.0,0999 ha w udziale do

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-11-2003 13:11:01