Sesja XLII 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLII/359/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Rzeźnikowskiej 2017-11-27 15:16:24
Uchwała Nr XLII/358/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 528/2 o pow. 0,1858 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-11-27 15:14:12
Uchwała Nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-11-27 15:12:24
Uchwała Nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu pn. Bezpieczna Gmina na lata 2017 - 2020 2017-11-27 15:10:01
Uchwała Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-11-27 15:04:47
Uchwała Nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-11-27 14:57:50
Uchwała Nr XLII/353/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-11-27 14:55:09
Uchwała Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-11-27 14:52:23
Uchwała Nr XLII/351/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie projektu wymiany pokrycia dachowego na kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Brzesku. 2017-11-27 14:46:09
Uchwała Nr XLII/350/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 2017-11-27 14:44:33
Uchwała Nr XLII/349/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 2017-11-27 14:42:54