Uchwała Nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu pn. Bezpieczna Gmina na lata 2017 - 2020