Zarządzenie Nr 1114/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach.