Sesja XLIII 2017r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLIII/369/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty Sikory 2017-12-27 14:29:04
Uchwała Nr XLIII/368/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/23 o pow. 0,0042 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-12-27 14:27:50
Uchwała Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad używania herbu i flagi Gminy Pyrzyce 2017-12-27 14:26:30
Uchwała Nr XLIII/366/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-12-27 14:25:29
Uchwała Nr XLIII/365/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom organizacyjnym 2017-12-27 14:24:14
Uchwała Nr XLIII/364/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-12-27 14:22:58
Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 2017-12-27 14:20:54
Uchwała Nr XLIII/361/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Tadeusza Rejtana 6 2017-12-27 14:19:43
Uchwała Nr XLIII/360/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-12-27 14:18:33