Uchwała Nr XVI/110/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XVI/110/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Nieborowo gm.Pyrzyce, oznaczonej nr 102/2 o pow. 0,03ha. .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:30:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:30:54