Uchwała Nr XVI/111/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku usytuowanego przy ul. W. B. Głowackiego w Pyrzycach, na działce nr 182 w obręb


Uchwała Nr XVI/111/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku usytuowanego przy ul. W. B.

Głowackiego w Pyrzycach, na działce nr 182 w obrębie 6.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.9 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do rozbiórki budynek usytuowany przy ul. W. B.

Głowackiego, na działce nr 182 o pow. 0,0358 ha w obrębie 6 miasta Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:31:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:31:35