Ogłoszenia 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OGŁOSZENIE NR 17/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie w formie bezprzetargowej. 2018-08-20 06:34:29
OGŁOSZENIE Burmistrz Pyrzyc zaprasza mieszkańców Pyrzyc, organizacje pozarządowe, inwestorów, przedstawicieli podmiotów gospodarczych, wspólnoty mieszkaniowe, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach ( część ulic: Stargardzka, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Jana Pawła II) 2018-08-10 12:36:28
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2018 ROKU W SPRAWIE INICJATYWY HONOROWYCH OBYWATELI GMINY PYRZYCE POSADOWIENIA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO BUDOWNICZYCH PYRZYC W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA 2018-07-26 18:46:38
O G Ł O S Z E N I E NR 21/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe w tym zapasy i sumo. 2018-07-10 12:38:12
Ogłoszenie nr 16/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-07-04 13:17:30
Ogłoszenie nr 15/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. 2018-07-04 11:45:28
Ogłoszenie nr 14/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-06-29 10:43:03
OGŁOSZENIE NiŚ nr 13/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie współwłasności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-06-29 10:35:11
OGŁOSZENIE Nr 12/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczo0nych do oddania w najem i uzyczenie w formie bezpreztargowej. 2018-06-05 09:33:12
OGŁOSZENIE NiŚ nr 11/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2018 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2018-05-30 14:28:09
Ogłoszenie NiŚ nr 10/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2018-04-17 11:06:26
Ogłoszenie Nr 9/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-04-17 11:01:48
OGŁOSZENIE Nr 8 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-04-11 13:37:52
OGŁOSZENIE Nr 8/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-04-11 10:38:40
OGŁOSZENIE nr 7/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:47:42
OGŁOSZENIE nr 6/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:43:10
OGŁOSZENIE nr 5/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:39:45
OGŁOSZENIE nr 4/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:36:59
INFORMACJA o działaniach podejmowanych w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2018-02-28 09:35:46
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. 2018-02-27 14:56:53
Informacja z 21 lutego 2018 roku. 2018-02-27 14:55:12
Ogłoszenie nr 3 / 2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-02-20 09:05:15
Ogłoszenie nr 2 / 2018 z dnia 13 lutego 2018 roku. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-02-13 14:15:05
OGŁOSZENIE NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-02-01 15:26:44
OGŁOSZENIE NR 2/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Wiem. Czuję. Pomagam. Warsztaty. 2018-01-12 13:09:05
 O G Ł O S Z E N I E NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Pyrzyce 2018-01-04 11:05:37