ZARZĄDZENIE Nr 1150/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach opublikowanego Zarządzeniem Nr 1144/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach