Uchwała Nr XVI/114/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2003 rok


Uchwała Nr XVI/114/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/34/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pyrzyce na 2003 rok - załącznik Nr 9, o którym mowa w § 5 uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 114-XVI-za_-26-11-2003.xls (XLS, 13KB) 2003-12-03 13:33:39 144 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:33:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-12-2003 13:33:39