Uchwała Nr XVII/115/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych


Uchwała Nr XVII/115/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747 z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały a zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. Uchwałą Nr W/74/2003 z dnia 27 listopada 2003r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 29-12-2003 13:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 29-12-2003 13:30:01