Sesja XLV 2018r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLV/407/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiego Domu Kultury 2018-02-20 14:28:58
Uchwała Nr XLV/406/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2018-02-20 14:11:06
Uchwała Nr XLV/405/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2018 rok 2018-02-20 14:06:06
Uchwała Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2018-02-20 14:04:26
Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2 o pow. 0,0167 ha oraz działka 51 o pow. 0,0726 ha położone w obrębie geodezyjnym Obromino 2018-02-20 14:01:50
Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018 ? 2021 2018-02-20 13:59:50
Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Pyrzyce na 2018 ro 2018-02-20 13:57:56
Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-02-20 13:55:35