Uchwała Nr XVIII/121/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie przyjęcia zadań powiatowej publicznej biblioteki dla powiatu pyrzyckiego


Uchwała Nr XVIII/121/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia zadań powiatowej publicznej biblioteki dla powiatu

pyrzyckiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Gmina Pyrzyce przyjmuje do prowadzenia zadania powiatowej publicznej biblioteki dla powiatu pyrzyckiego.

§ 2.Zakres powierzonego zadania oraz wysokość środków finansowych niezbędnych do jego realizacji określi porozumienie Burmistrza Pyrzyc i Zarządu Powiatu Pyrzyckiego.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:52:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:52:00