Uchwała Nr XVIII/123/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach


Uchwała Nr XVIII/123/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach przyjętym uchwałą Nr XVII/203/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2000 r. w * 5 dodaje się lit. j oraz lit. k w brzmieniu:

„j) hala widowiskowo-sportowa przy ul. Rolnej w miejscowości Pyrzyce (na działce Nr 10/1 o pow.0,2807 ha i działce Nr 13/2 o pow. 0,2836 ha w obrębie 10),

k) boisko sportowe w miejscowości Krzemlin (na działce Nr 284 o pow. 1,6716 ha).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:53:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:53:10