Uchwała Nr XVIII/125/03 Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XVIII/125/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Piotra i Krystyny małż. Czwartosz nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Ryszewko Gmina
Pyrzyce, oznaczonej Nr 78/4 o pow.0,44 ha, w trybie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:54:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 13:54:35