Uchwała Nr XVIII/129/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2003 rok


Uchwała Nr XVIII/129/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568)- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr VII/34/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pyrzyce na 2003rok- załącznik Nr 9, o którym mowa w § 5 uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

1

Załączniki do pobrania

1 129-XVIII-za_-30-12-2003.xls (XLS, 12KB) 2004-01-20 14:02:28 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-01-2004 14:02:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-01-2004 14:02:28