Sesja XIX 2004 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIX/138/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy 2004-02-09 11:35:38
Uchwała Nr XIX/137/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy 2004-02-09 11:35:03
Uchwała Nr XIX/136 /04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji 2004-02-09 11:34:21
Uchwała Nr XIX/135/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. o zmianie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki 2004-02-09 11:33:32
Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2004 2004-02-09 11:32:39
Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2004-02-09 11:31:57
Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2004-02-09 11:31:13
Uchwała Nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego 2004-02-09 11:29:39
Uchwała Nr XIX/131/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego 2004-02-09 11:28:39