Uchwała Nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego


Uchwała Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody

Zachodniopomorskiego


Na podstawie art.98 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568), Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1. Zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego - znak PN.2.MN.0911/283/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/116/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 130.pdf (PDF, 54KB) 2004-02-09 11:29:39 125 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:29:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:29:39