Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XIX/132/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o przejęcie na własność gminy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Ryszewko gm.Pyrzyce:

  • działka nr 77/4 o pow.0,02 ha

  • działka nr 77/5 o pow.0,31 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 132.pdf (PDF, 44KB) 2004-02-09 11:31:13 135 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:31:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:31:13