Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2004


Uchwała Nr XIX/134/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2004

Na podstawie § 48 ust.2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. (Dz.Urz.Woj. Zach-pom. Nr 59, poz.1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy stałych komisji rady na rok 2004 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

  1. plan kontroli Komisji Rewizyjnej, załącznik nr 1,

  2. plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej, załącznik nr 2,

  3. plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, załącznik nr 3,

  4. plan pracy Komisji Ekologii, Opieki Społecznej, Zdrowia i Zapobiegania Bezrobociu, załącznik nr 4,

  5. plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, załącznik nr 5.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planach pracy wynikających z bieżącej pracy Rady Miejskiej i Burmistrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia

1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2004.pdf (PDF, 13KB) 2004-02-09 11:32:39 159 razy
2 134.pdf (PDF, 66KB) 2004-02-09 11:32:39 125 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:32:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:32:39