Uchwała Nr XIX/135/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004r. o zmianie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki


Uchwała Nr XIX/135/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 stycznia 2004r.

o zmianie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2001r. Nr 129, poz. 1440; z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/120/03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zamiaru likwidacji filii biblioteki § 4 otrzymuje brzmienie: „ § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 135.pdf (PDF, 47KB) 2004-02-09 11:33:32 141 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:33:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 09-02-2004 11:33:32