Uchwała Nr XX/140/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży działki numer 130/34 w obrębie 3 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XX/140/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie sprzedaży działki numer 130/34 w obrębie 3 miasta Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działki niezabudowanej numer 130/34 o powierzchni 7,00 ha położonej w obrębie 3 miasta Pyrzyce przy ul.Ciepłowniczej w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 140.pdf (PDF, 12KB) 2004-04-08 14:37:47 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-04-2004 14:37:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 08-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-04-2004 14:37:47