Uchwała Nr XX/141/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej na dz. Nr 336/4 w obr. 9 m. Pyrzyc


Uchwała Nr XX/141/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości

zabudowanej, położonej na dz. Nr 336/4 w obr. 9 m. Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568) oraz art.37 ust.2 pkt. 3 i art.68 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz.1447; Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz.253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz.984; Nr 126, poz.1070; Nr 130, poz.1112; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.1682; Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15; Nr 80, poz. 717, 720, 721; Nr 96, poz.874; Nr 124, poz.1152; Nr 162, poz.1568; Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz.39), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej na działce Nr 336/4 o pow. 0.1337 ha w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul. Jana Pawła II 5.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 141.pdf (PDF, 18KB) 2004-04-08 14:38:58 121 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-04-2004 14:38:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 08-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-04-2004 14:38:58