Uchwała Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

 

Uchwała Nr XX/142/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 lutego 2004r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

                 Problemów Alkoholowych na rok 2004

 

        

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

   § 1.Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

   § 2.Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

 

   § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady

 

 Artur Marcinkiewicz  

Załączniki do pobrania

1 142.pdf (PDF, 3.MB) 2004-04-20 08:35:32 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 20-04-2004 08:35:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 20-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 20-04-2004 08:35:32