Sesja XXII 2004 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2004-04-21 12:23:16
Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce 2004-04-21 12:19:22
Uchwała Nr XXII/149/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego 2004-04-21 12:17:37
Uchwała nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. 2004-04-21 12:08:54
Uchwała Nr XXII/147/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie funkcjonowania w Pyrzycach punktu zamiejscowego Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia 2004-04-21 12:06:15
Uchwała Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2004 2004-04-21 12:02:43
Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2004-04-21 12:00:15
Uchwała Nr XXII/144/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Pyrzyce 2004-04-21 11:54:00