Sesja XXIV 2004 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/171/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2004-06-04 09:26:27
Uchwała Nr XXIV/170/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie skargi Pani Eufemii Dziełak dotyczącej zarządzania nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych przez Pyrzycki 2004-06-04 09:25:30
Uchwała Nr XXIV/169/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miast 2004-06-04 09:24:48
Uchwała Nr XXIV/168/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie nabycia gruntów na rzecz Gminy Pyrzyce 2004-06-04 09:24:04
Uchwała Nr XXIV/167/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie sprzedaży działki numer 18/30 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce 2004-06-04 09:22:57
Uchwała Nr XXIV/166/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2004-06-04 09:22:16
Uchwała Nr XXIV/165/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na działkach stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2004-06-04 09:21:40
Uchwała Nr XXIV164/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2004-06-04 09:20:50
Uchwała Nr XXIV/163/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi stanowiącego własność gminy Pyrzyce 2004-06-04 09:20:01
Uchwała Nr XXIV/162/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 2004-06-04 09:16:20
Uchwała Nr XXIV/161/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz 2004-06-04 09:14:33
Uchwała Nr XXIV/160/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2004-06-04 09:13:05
Uchwała Nr XXIV/159/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2004-06-04 09:12:10
Uchwała Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2004-06-04 09:10:18