Uchwała Nr XXIV/163/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi stanowiącego własność gminy Pyrzyce

 

Uchwała Nr XXIV/163/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

 

w sprawie  wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi  stanowiącego

własność  gminy Pyrzyce

                  

                 

 

                     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002r.  Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

 

   § 1. Wyraża  się zgodę na  wydzierżawienie  na okres 10 lat z części gruntu działek:

 184/4  o pow. 12 m² , położonej  w obrębie 6 przy ulicy G. Narutowicza ,

 198/5  o pow. 12 m² , położonej  w obrębie 6 przy ulicy  Ks.Bogusława ,

 256/1  o pow. 12 m² , położonej  w obrębie 9 przy ulicy Jana Pawła II ,

 256/2  o pow. 12 m² , położonej  w obrębie 9 przy ulicy Stargardzkiej,

 297     o pow. 12 m² , położonej  w obrębie 9 przy ulicy Wojska Polskiego,

 229/2  o pow. 12 m² , położonej  w obrębie 8 przy ulicy Jana Kilińskiego,

  51      o pow. 12 m² , położonej  w obrębie 8 przy ul. 1-go Maja.

 

 

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

      

                                                                                    Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:20:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:20:01