Uchwała Nr XXIV/165/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na działkach stanowiących własność Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXIV/165/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na działkach stanowiących

własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.13 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz.70 z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800 z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz.717, 720, 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na

działkach nr 258/2 i nr 258/14, położonych w obrębie 9 m. Pyrzyce oraz

nr 75/4, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce na rzecz Grupy Energetycznej

„ENEA” S.A. Oddział w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:21:40