Uchwała Nr XXIV/166/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXIV/166/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Nadać Honorowe Obywatelstwo Gminy Pyrzyce Panu GERTERIC LINDQUIST.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:22:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:22:16