Uchwała Nr XXIV/168/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r.w sprawie nabycia gruntów na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXIV/168/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie nabycia gruntów na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża wolę nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Pyrzyce gruntów od

Polskiej Kolei Państwowej S.A. i upoważnia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań zmierzających do dokonania przejęcia własności .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-06-2004 09:24:04