Sesja XXV 2004 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie skargi Związków Zawodowych Pracowników Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o. o. w Pyrzycach dotycząc 2004-08-04 07:51:58
Uchwała Nr XXV/181/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia i przekazania z działki Nr 66/4 jej części o pow.6,80 ha 2004-08-04 07:51:17
Uchwała Nr XXV/180/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 67, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce 2004-08-04 07:47:29
Uchwała Nr XXV/179/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 104, położonej w obrębie Pstrowice gmina Py 2004-08-04 07:46:48
Uchwała Nr XXV/178/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki zabudowanej nr 61, położonej w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce 2004-08-04 07:46:10
Uchwała Nr XXV/177/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń wraz z udziałem w gruncie, położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiące własność Gm 2004-08-04 07:45:17
Uchwała Nr XXV/176/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Pyrzyce. 2004-08-04 07:40:46
Uchwała Nr XXV/175/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2004 rok 2004-08-04 07:39:31
Uchwała Nr XXV/174/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-08-04 07:38:12
Uchwała Nr XXV/173/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2004-08-04 07:37:09
Uchwała Nr XXV/172/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r 2004-08-04 07:36:25