Uchwała Nr XXV/177/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń wraz z udziałem w gruncie, położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiące własność Gm

 

                                         Uchwała Nr XXV/177/04

                                     Rady Miejskiej w Pyrzycach

                                         z dnia 29 czerwca 2004r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń wraz z udziałem w gruncie, 

                  położonych w obrębie  6 miasta Pyrzyce stanowiące własność 

                  Gminy Pyrzyce

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,  poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,  z 2003r.  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala , co następuje:

 

   § 1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie pomieszczenia o pow. 48 m² położonego w byłej kotłowni budynku wielorodzinnego położonego przy ulicy Narutowicza 1  wraz z udziałem 40/1000 w gruncie stanowiącym działkę nr 185 o pow. 300 m², położoną w obrębie Nr 6 miasta Pyrzyce na okres 10 lat.

 

 

   § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

 

   § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                 

                                                                             Artur Marcinkiewicz

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:45:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:45:17