Uchwała Nr XXV/178/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki zabudowanej nr 61, położonej w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce


Uchwała Nr XXV/178/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki zabudowanej

nr 61, położonej w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.9 lit. a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.1682; Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720, 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego do najemców lokali, 50% udziału w działce zabudowanej nr 61 o pow. 0,05 ha w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:46:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:46:10