Uchwała Nr XXV/181/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia i przekazania z działki Nr 66/4 jej części o pow.6,80 ha


Uchwała Nr XXV/181/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia i przekazania z

działki Nr 66/4 jej części o pow.6,80 ha

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 200 r. Nr 102, poz.1055) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447; Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253; Nr 74, poz.676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz.1070; Nr 130, poz.1112; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.1682; Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15; Nr 80, poz.717, 720, 721; Nr 96, poz.874; Nr 124, poz.1152; Nr 162, poz.1568; Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 9, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Pyrzycach wyraża zgodę na wydzielenie i przekazanie z działki Nr 66/4 położonej w obrębie Nr 1 Pyrzyce o powierzchni 19,947 ha, jej części o powierzchni 6,80 ha celem przekazania do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia z nieruchomości Nr 66/4 działki o powierzchni 6,80 ha zgodnie z planem podziału nieruchomości w uzgodnieniu z dyrektorem Zarządu Spółki.

§ 3. Nieruchomość przekazana przez Gminę Pyrzyce przeznaczona będzie na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów wraz z sortownią i kompostownią.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:51:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-08-2004 07:51:17