XXVI/188/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego o pow.255m², usytuowanego na działce nr 256/2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce


XXVI/188/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

   z dnia  4 sierpnia 2004r.

 

 

w sprawie  wydzierżawienia lokalu użytkowego o pow.255m², usytuowanego na   

                  działce nr 256/2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

   § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat lokalu użytkowego o pow. 255m² z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny, usytuowanego na działce nr 256/2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy Placu Wolności, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                             Artur Marcinkiewicz

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:20:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:20:17