Uchwała Nr XXVI/191/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 sierpnia 2004r.w sprawie skargi Pana Czesława Budnickiego


Uchwała Nr XXVI/191/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 4 sierpnia 2004r.

w sprawie skargi Pana Czesława Budnickiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 229 pkt.3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2002r. Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Po zapoznaniu się z treścią skargi Pana Czesława Budnickiego zam.

w Pyrzycach przy ul. Staromiejska 52, dotyczącej konfliktu skarżącego

z dyrektorem Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

w Pyrzycach, Panem Janem Lempartym, Rada Miejska uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi albowiem z treści skargi wynika, iż zarzuty skarżącego nie dotyczą działalności dyrektora Zarządu Spółki.

§ 2. Zawiadomienia skarżącego oraz Wydziału Prawnego i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o sposobie załatwienia sprawy powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:21:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:21:49