Sesja XXVII 2004 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/202/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Pyrzyce na 2004 rok 2004-10-22 15:04:57
Uchwała Nr XXVII/201/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-10-22 15:04:11
Uchwała Nr XXVII/200/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie zasad udzielania dotacji przez gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 2004-10-22 15:03:25
Uchwała Nr XXVII/199/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału ½ w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela 2004-10-22 15:02:47
Uchwała Nr XXVII/198/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r.w sprawie wyrażenia zgody dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach na oddanie części nieruchomości w najem na okres powy 2004-10-22 15:01:05
Uchwała Nr XXVII/197/04 Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 30 września 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obręb geodezyjny nr 7 m. Pyrzyce, działki nr 64 2004-10-22 14:59:23
Uchwała Nr XXVII/196/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania 2004-10-22 14:58:45
Uchwała Nr XXVII/195/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Pyrzycach 2004-10-22 14:56:49
Uchwała Nr XXVII/194/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r.w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w 2004-10-22 14:56:01
Uchwała Nr XXVII/193/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r.w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej „Geotermii Pyrzyce” Spółka z o.o. 2004-10-22 14:51:04
Uchwała Nr XXVII/192/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Pyrzyce na rok 2005 wraz z określeniem zadań priorytetowych w dochodach i wydatk 2004-10-22 14:49:43