Uchwała Nr XXVII/193/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r.w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej „Geotermii Pyrzyce” Spółka z o.o.


Uchwała Nr XXVII/193/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej „Geotermii

Pyrzyce” Spółka z o.o.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z § 14 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pyrzyce (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 59, poz.1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wybrać Panią Zdzisławę Gac przedstawicielem Gminy Pyrzyce

w Radzie Nadzorczej „Geotermii Pyrzyce” Spółki z o.o.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:51:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:51:04