Uchwała Nr XXVII/196/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania


 

Uchwała Nr XXVII/196/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

 

 

w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153,  poz.1271,  Nr 214,  poz.1806

z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz 35 ust. 1³  ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z  2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 63, poz.591) Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

 

    § 1.  Wyraża  się  zgodę  na  ujednolicenie  terminów  użytkowania  wieczystego 

nieruchomości położonych na terenie miasta Pyrzyce, a będących w użytkowaniu wieczystym Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

   § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

   § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                            Artur Marcinkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:58:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 14:58:45