Uchwała Nr XXVII/199/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału ½ w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela


 

 

Uchwała Nr XXVII/199/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 września 2004r.

 

 

w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału ½ w zabudowanej nieruchomości  na rzecz współwłaściciela.

 

 

                                Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591,    z 2002r, nr 23, poz.220, nr 62, poz.558,  nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162,   poz.1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203) w związku  z art.37, ust.2, pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543, Dz.U. z 2001r. nr 129, poz.1447, nr 154, poz.1800, z 2002r.,  nr 25, poz.253, nr 74 poz.676 , nr 113, poz.984, nr 126, poz.1070, nr 130, poz. 1112 ,nr 200, poz. 1682, nr 240,  poz. 2058, nr 153, poz.1271, z 2003 nr 1, poz.15, nr 80, poz. 717, 720, 721, nr 96, poz.874, nr 124, poz.1152, nr 203, poz.1966, nr 217, poz.2124, z 2004r. nr 6, poz. 39, nr 19, poz.177, nr 91, poz. 870, nr 92 poz.880, nr 141, poz. 1492) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

                                                       

   § 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaściciela udziału ½ w zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 705 o pow. 200 m² położonej w obrębie wsi Brzesko gmina Pyrzyce.

 

   § 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

   § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                  Artur   Marcinkiewicz

                      

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:02:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-10-2004 15:02:47