Sesja XXVIII 2004 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół z sesji 2004-12-01 12:58:23
Uchwała Nr XXVIII/208/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r.w sprawie skargi Pana Sylwestra Małeckiego dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc w związku z przydziałem lokalu mieszkal 2004-11-24 12:00:43
Uchwała Nr XXVIII/209/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie wskazania beneficjenta zadania 2004-11-24 09:51:05
Uchwała Nr XXVIII/207/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. o zmianie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Pyrzyc do wydzielenia i przekazania z działki nr 66/4 jej części o 2004-11-24 09:50:28
Uchwała Nr XXVIII/206/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyrzyce 2004-11-24 09:49:33
Uchwała Nr XXVIII/205/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie dzierżawy działki numer 18/30 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce 2004-11-24 09:49:03
Uchwała Nr XXVIII/204/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń za pracę 2004-11-24 09:48:12
Uchwała Nr XXVIII/203/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia i częściowego pokrycia kosztów zakupu sprzętu na wyposażenie Gminnego Centrum Reagow 2004-11-24 09:47:24