Uchwała Nr XXIX/221/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie


Uchwała Nr XXIX/221/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 listopada 2004r.


w sprawie zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

Na podstawie art. 67 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W  Statucie  Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 27, poz.580 z 2001r.)
§ 2 statutu otrzymuje brzmienie:


§ 2. Członkami Związku są następujące gminy:


1) Bielice
2) Kozielice
3) Stargard Szczeciński (gmina wiejska)
4) Warnice
5) Kobylanka
6) Stare Czarnowo
7) Przelewice
8) Pyrzyce
9) Barlinek”.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-12-2004 09:02:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-12-2004 09:02:16