Sesja XXX 2004 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Załącznik do Uchwały Nr XXX/241/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów 2005-01-19 08:42:58
Uchwały Nr XXX/241/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów 2005-01-19 08:41:47
Uchwała Nr XXX/240/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gm 2005-01-19 08:35:21
Uchwała Nr XXX/239/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie skargi Pana Jarosława Kossowskiego na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2005-01-19 08:34:23
Uchwała Nr XXX/238/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Gabriela Narutowicza i 2005-01-19 08:33:58
Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r 2005-01-19 08:33:30
Uchwała Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Gminna Platforma Cyfrowa”. 2005-01-19 08:33:05
Uchwała Nr XXX/236/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Gabriela Narutowicza i 2005-01-19 08:27:53
Uchwała Nr XXX/235/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej Pyrzyce – 2005-01-19 08:27:28
Uchwała Nr XXX/234/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2005 2005-01-19 08:26:50
Uchwała Nr XXX/233/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2005-01-19 08:26:15
Uchwała Nr XXX/232/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2004r. 2005-01-19 08:25:45
Uchwała Nr XXX/231/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 2005-01-19 08:24:48
Uchwała Nr XXX/230/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2005-01-19 08:24:11
Uchwała Nr XXX/229/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 2005-01-19 08:23:38
Uchwała Nr XXX/228/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowielinie 2005-01-19 08:23:06
Uchwała Nr XXX/227/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r. 2005-01-19 08:22:08
Załączniki Nr 2 i 3 do Uchwały Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. 2005-01-19 08:20:49
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. 2005-01-19 08:13:54
Uchwała Nr XXX/226/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” 2005-01-19 08:06:12
Uchwała Nr XXX/225/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 –2009 oraz Planu Gospodarki Odpadami 2005-01-19 08:05:23
UCHWAŁA Nr XXX/224/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Pyrzyce a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalno 2005-01-19 08:03:17
Uchwała Nr XXX/223/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 2005-01-19 08:01:08