Uchwała Nr XXX/232/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2004r.


Uchwała Nr XXX/232/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie

gminy 2004r.

Na podstawie art.130 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1251, Nr 210, poz.2135) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę wydatków w Dziale 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 34.700,- zł, które nie wygasają z upływem 2004r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały

Nr XXX/232/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa Działu

Kwota

Termin

Wydatkowania

851

Ochrona Zdrowia

34.700,- zł.

30 czerwca 2005r.

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

34.700,- zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.700,- zł.

4300

Pozostałe usługi

30.000,- zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:25:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:25:45